(2013-05-10) Uden Nieuws - Muziek is de taal van de engelen

Uden/Lippstadt- Zaterdagmorgen om 8 uur was de bus al aanwezig om het combo, dirigent en leden van Gospelkoor Adaja vanuit Uden naar Lippstadt te brengen. Na een fijne Adaja und Masithi in Lippstadt Lipperbruch 2013ontvangst, met lunch door het gemeentebestuur van Lippstadt, zijn we naar een korte bezichtiging van Lippstadt naar de Evangelische Christophoruskirche Lippstadt-Lipperbruch gegaan waar we ook heel gastvrij werden ontvangen. Daar hebben we die middag gerepeteerd. Elk koor apart en de liederen die we samen zouden brengen tijdens het concert wat de naam had gekregen "Muziek is de taal van de engelen".

Om 18.00 uur begon het concert, waar het koor Masithi ons met de zang van "COME, NOW IS THE TIME TO WORSHIP" uitnodigde om ons eerste gedeelte van het concert te zingen. De kerk was te klein voor al het publiek dat gekomen was om te luisteren naar de beide koren en het publiek was zo enthousiast dat de banken eigenlijk niet nodig waren want iedereen stond en klapte en danste mee! Na het concert werden we nog verrast met een drankje en een heerlijk buffet wat door de leden zelf was verzorgd. Om 22.00 uur zijn we weer begonnen aan de thuisreis na deze mooie dag die voor allen zeer geslaagd was en met de belofte dat we Masithi zeker in Uden uitnodigen om ook de mensen in Uden te laten genieten van een mooi concert!

http://www.udennieuws.nl/regionieuws/211827_muziek_is_de_taal_van_de_engelen.html

#### Übersetzung per Google (Bitte entschuldigt die Fehler):

Uden/Lippstadt- Samstagmorgen um 8 Uhr, der Bus war schon da, um Combo, Dirigent und Mitglieder des Gospelkoor Adaia von Uden nach Lippstadt zubringen. Nach einem netten Empfang mit einem Mittagessen der Stadt Lippstadt gingen wir zu einer kurzen Tour in die City von Lippstadt. Anschließen ging es zur evangelischen Christophorus Kirche in Lipperbruch, wo wir sehr einladend empfangen wurden. Wir haben an diesem Nachmittag geprobt. Jeder Chor probte zunächst getrennt, dann probten wir zusammen die Songs, die wir während des Konzerts zusammen vorbringen würden. Motto zum Singen war: "Musik ist die Sprache der Engel".

Um 18.00 Uhr begann das Konzert, in dem der Chor Masithi uns einlud, den Gesang "Come, now is the time to worship"  mit ihm zusammen zu singen. Unsere erste Teil des Konzerts. Die Kirche war zu klein für all die Zuschauer, die da war, um die beiden Chöre zu hören und sie war so begeistert, dass die Bänke wirklich nicht nötig waren, da alle standen und klatschten und mittanzten ! Nach dem Konzert waren wir überrascht, mit Getränken und einem leckeren Buffet, das selbst wurde von den Mitgliedern betreut wurde, verköstigt zu werden. Um 22.00 Uhr begaben uns wir nach diesem schönen Tag, der sehr erfolgreich für alle war und mit dem Versprechen, dass wir Masithi sicher auch nach Uden einladen würden, damit auch hier viele Menschen zu einem großen Konzert zum Genießen zusammenkommen können, wieder auf die Heimreise !